Meny:
Hem
Styrelse
Dokument
Medlemmar
Mer information

Viktiga länkar för dig som jobbar med vatten


Information om Sveriges vattendrag

Sveriges länsstyrelser och Vattenmyndigheterna har sammanställt en mängd information om Sveriges vattendrag. I databasen VattenInformationsSystem Sverige (VISS) finns bl.a. uppgifter om vattenkvalitet och förbättringsåtgärder för ett stort antal svenska vattendrag.
Vattenkartan är en kartdatabas där informationen från VISS kan visas på ett mer lättöverskådligt sätt. Här kan man också se relaterad geografisk information, som skyddade områden och övervakningsstationernas placering.

- VISS
- Vattenkartan


Är det något som inte stämmer?

Om du skulle upptäcka något fel i Vattenmyndighetens eller Länsstyrelsernas information kan du anmäla det till Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Beredningssekretariatet

Nyheter:
2018-05-13
Ny recipient- kontrollrapport för 2016
2017-10-01
Årsmötesprotokoll för 2017 finns nu bland UVVF:s dokument 
2017-03-31
Årsmötesprotokoll för 2016 finns nu bland UVVF:s dokument 
2017-02-15
Miljökvalitetsnormer för vatten, aktuell kurs 30 mars

UVVF

Nästa aktivitet:

Skapad av: Lars Berge, WSP.
Hemsideansvarig: Ola Fängmark, Envix.