Meny:
Hem
Styrelse
Dokument
Medlemmar
Mer information

Kontrollprogram: Författare:
- Program för samordnad recipientkontroll inom Vindelälvens och Umeälvens avrinningsområden
(Rev 2013-09-23)

Länsstyrelsen Västerbotten
UVVF:s dokument: Författare:
- Årsmötesprotokoll från mötet 2019
- Årsmötesprotokoll från mötet 2018
- Årsmötesprotokoll från mötet 2016
- Årsmötesprotokoll från mötet 2015
- Årsmötesprotokoll från mötet 2014
- Årsmötesprotokoll från mötet 2013
- Årsmötesprotokoll från mötet 2012
- Årsmötesprotokoll från mötet 2011
- Årsmötesprotokoll från mötet 2010
- Årsmötesprotokoll från mötet 2009
- Årsmötesprotokoll från mötet 2008
- Årsmötesprotokoll från mötet 2007
- Förslag indelning vattenråd
- Stadgar (Rev. 2007-06-19)
Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund
Rapporter/analyser: Författare:
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2015-2017
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2018
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2016
- Bilagor till Recipientkontroll 2016
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2015 (Inkl bilagor)
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2014
- Bilagor till Recipientkontroll 2014
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2013
- Bilagor till Recipientkontroll 2013
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2012
- Bilagor till Recipientkontroll 2012
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2009-2011
- Bilagor till Recipientkontroll 2009-2011
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2010
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2009
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2006-2008
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2007
- Recipientundersökningar 2006
- Recipientkontroll i Ume- och Vindelälven 2004-2005
ALcontrol Laboratories
- Utökad pelagial provtagning i fem påverkade kustvattenförekomster i Västerbottens län 2007 Pelagia Miljökonsult AB
Övriga dokument: Författare:
- Skrivelse till regeringen Oktober 2008 Sveriges Vattenvårdsförbund
1 Klicka på rapporterna för att läsa.
2 Nya rapporter i fetstil.

Nyheter:
2019-09-23
Årsmötesprotokoll för 2018 finns nu bland UVVF:s dokument
2019-06-05
Ny recipientkontrollrapport för 2018
2018-05-13
Ny recipient- kontrollrapport för 2016
2017-10-01
Årsmötesprotokoll för 2017 finns nu bland UVVF:s dokument 

UVVF

Nästa aktivitet:

Skapad av: Lars Berge, WSP.
Hemsideansvarig: Ola Fängmark, Envix.